รายการสินค้าต่างๆ


ก๋วยจั๊บญวน
ก๋วยจั๊บญวน ก๋วยจั๊บอุบล

เส้นก๋วยจั๊บญวน (สด)

19 บาท 500 กรัม

5 บาท 120 กรัม

3 บาท 80 กรัม

หมูยออุบล
หมูยออุบล หมูยอทอด

หมูยออุบล หมูยอพริกไทยดำ

60 บาท 500 กรัม


กุนเชียง
กุนเชียงตราเหรียญทอง

กุนเชียง

$5 450 กรัม

หอมเจียวตราเหรียญทอง
หอมเจียว เหมาะสำหรับใส่ก๋วยจั๊บ

หอมเจียว

$5 บาท 450 กรัม ถุงใหญ่

$5 บาท 100 กรัม ถุงเล็ก

$5 บาท 5 กรัม สำหรับทำแบรนด์ (บรรจุ 20 ซอง)

พริกผัดก๋วยจั๊บอุบล
พริกผัดก๋วยจั๊บอุบล

พริกผัด สำหรับก๋วยจั๊บญวน

42 บาท 200 กรัม

89 บาท 400 กรัม

29 บาท 5 กรัม (บรรจุ 20 ซอง)